Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

Cifras y balance de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2012 en Alacant

Lunes.24 de septiembre de 2012 6326 visitas - 3 comentario(s)
El número de objeciones crece en casi un tercio y el dinero desviado se cuadruplica. #TITRE

(Abajo, informe en castellano)


Xifres i balanç de la campanya d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 2012 a Alacant

El nombre d’objeccions creix quasi un terç i els diners desviats es quadrupliquen.

Grup Antimilitarista Tortuga

En aquesta campanya alacantina d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar hem passat de 41 a 59 persones objectores, la qual cosa suposa quasi un terç més, i de 3.500 a 14.900 euros desviats, és a dir, més del quadruple que l’any anterior. No obstant això, aquesta última dada, com explicarem més avant, cal matisar-la. Tot i seguir tractant-se de xifres francament modestes pel que fa al conjunt de la societat alacantina, pensem que cal alegrar-se d’aquests increments, que indiquen una bona progressió i mostren que els canvis d’enfoc de la campanya aparentment estan sent encertats.

Com en anys passats s’ha difós 3.000 díptics en ambdues llengües, s’ha distribuït material gràfic complementari i s’ha arribat a donar fins i tot set xarrades-taller sobre com fer l’Objecció: a Elx, Alacant, Crevillent i Elda. En aquesta ocasió des de Tortuga no hem arribat a trobar el moment per realitzar cap tipus de presentació de la campanya a la via pública.

Hi ha hagut destins de la campanya 2011 que no han repetit enguany, però podem alegrar-nos de la participació d’altres nous, alguns dels quals han irromput amb força. Fins a dotze destins hem tingut, sent aquest l’any amb major quantitat.

Per zones crida l’atenció la baixada en nombre d’objeccions de la part d’Alcoi i el Comtat (de 21 el darrer any a només 12 en aquesta ocasió). Potser siga pel cansanci acumulat d’haver sigut les comarques que durant tots aquests anys han estirat amb força de la campanya a nivell provincial, o possiblement el fet que Hisenda haja denegat algunes objeccions puga haver desanimat algunes persones objectores. Per contra, a la zona d’ Elda-Petrer i a la de Crevillent hi ha hagut més objeccions que l’any passat i és la ciutat d’Elx (encara que no totes les objeccions rebudes per les destinacions il·licitanes són procedents de la comarca del Baix Vinalopó) la que experimenta un creixement espectacular que provoca les bones xifres de la campanya a nivell provincial. De la ciutat d’Alacant no ens arriben bones noticies. L’única destinació que hi havia a la ciutat no ha obtingut cap objecció, sent l’única a la qual s’ha donat aquesta circumstància.

Aquest fet ens torna a la reflexió que ja mencionàvem prèviament a l’inici de la campanya mentre concretàvem la llista de destinacions locals: ser destinació local no hauria de ser un posar la mà a vore si cau cap cosa. Formar part de la campanya suposa no solament que les persones pertanyents al col·lectiu s’impliquen a difondre-la i en faciliten les dades una vegada haja conclòs. També s’hauria d’esperar que almenys unes poques persones de la destinació realitzen personalment l’Objecció Fiscal. Si tal cosa no està garantida preferim que aquest col·lectiu no figure a la llista que proposem als materials anuals. Això no impedix que participe de la campanya difonent-la pels seus propis mitjans i convidant com més persones millor a objectar al seu favor. Enguany, per exemple, ens ha sorprés gratament el col·lectiu Carrers del Món, d’Elx, que malgrat no figurar a la campanya l’ha difós, rebent tres objeccions.

El considerable increment de la quantitat de diners desviada a nivell provincial està relacionat amb l’augment de persones objectores en nombres absoluts, però també amb un significatiu canvi d’estratègia. A diferència d’anys anteriors, en què es recomanava objectar una quantitat de diners proporcional a la tributació de cada persona objectora, o la quantitat fixa de 84 euros, ara estem proposant el desviament de la quantitat corresponent a la despesa militar de l’estat espanyol per persona i any, en aquesta ocasió 666,42 euros, encara que, per descomptat, qualsevol quantitat objectada és ben rebuda. La majoria -si no la totalitat- d’objeccions fetes a la provincia enguany per aquesta quantitat són “a tornar”. Es a dir, se li reclamen a Hisenda en espera de que aquesta lliure els diners. Com que les destinacions locals que han rebut aquestes quantitats (entre d’altres) són precisament les que havien anunciat el seu compromís de tornar els diners a les persones objectores en cas que Hisenda no admetés l’objecció i aquestes ho sol·licitessen, fins que no acabe el termini que l’Agencia Tributaria té per a efectuar les tornades, no sabrem quina quantitat exacta de diners s’ha recuperat. En aquest aspecte podem considerar aquesta campanya com a experimental.

Cal dir també que Tortuga està creant un sistema de seguretat pel cas que Hisenda puga reclamar aquestes quentitats durant els pròxims anys, del qual en tindreu noticies d’ací poc temps.

Sobre la motivació de la campanya, pensem que la informació que s’hi difon sobre militarisme i sobre despesa militar en particular ha sigut acollida amb major interés i simpatia a aquest any de crisi i fortes retallades de diferents serveis. A poca gent escapa la incongruència que les autoritats de l’estat mantinguen quasi intacta la institució militar i la seua onerosa i infame presència a diferents escenaris bel·lics al mateix temps que desmantellen una sèrie de recursos que la gran majoria entén com d’absoluta prioritat.

Des de Tortuga anem un poquet més enllà i en aquest context pensem que la recabtació d’impostos per part de l’estat perd gradualment legitimitat, ja que els diners en mans de l’administració són utilitzats de forma descarada no solament per finançar el militarisme i el control social, sinò també per engreixar els comptes corrents de grans empreses i bancs (sense oblidar la gran quantitat que es malversa). Per això l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar se’ns ofereix cada vegada amb més motiu com una eina de desobediència a aquesta injustícia generalitzada, i com una possibilitat ben real de recuperar almenys una part dels diners que se’ns arrabassen per tal de dedicar-los a les nostres autèntiques necessitats. Somiem un poquet: què tal si comencem a imaginar que amb els diners de l’Objecció Fiscal podem emprendre l’autogestió d’alguns dels serveis que l’estat està retallant?

Moltes gràcies a tothom i us esperem per a la campanya de 2013.

DADES

OBJECCIONS FISCALS A LA DESPESA MILITAR QUE S’HAN PRODUÏT A ALACANT EN 2012

Nombre total d’objecions: 59
Diners totals desviats de la Despesa Militar a Alacant: 14.894,84 €

DESTINACIONS LOCALS

- Club d’Amics de la UNESCO d’Alcoi: 3 objeccions – 268 €
- Radioaktiva (Alcoi): 2 objeccions – 165 €
- Grup Antimilitarista Tortuga: 13 objeccions – 3.613,84 €
- Espai per a Crèixer La Serrada (Alcoi): 1 objecció – 30 €
- Col·lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i L’Alcoià: 3 objeccions – 164 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 5 objeccions – 400 €
- L’Alficoç (Elda-Petrer): 3 objeccions – 484 €
- L’Ateneu (Centre Social del Barri del Partidor, Alcoi): 1 objecció - 84 €
- Col·lectiu Ecologista Margalló (Elx): 5 objeccions – 1.330 €
- Radio Mutant (Alacant): 0 objeccions – 0 €
- Cooperativa Autogestionària El Sacre (Elx): 5 objeccions – 2.765 €
- Espai d’Aprenentatge Vivencial “El Jardí dels Somnis” (Elx): 9 objeccions – 3.360 €

ALTRES

- Carrers del Món (Elx): 3 objeccions – 395 €
- Colla Ecologista La Carrasca (Alcoi): 1 objecció – 666 €
- Medicines per a Palestina: 1 objecció – 100 €
- Arran: 1 objecció – 866 €
- Médicos Sin Fronteras: 1 objecció – 70 €
- Diagonal: 1 objecció – 84 €
- Documental “La Voz del Viento”: 1 objecció – 50 €

OBJECCIONS FISCALS A LA DESPESA MILITAR QUE S’HAN INGRESSAT A DESTINACIONS LOCALS D’ALACANT PROCEDENTS D’ALTRES PROVINCIES

- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 1 objecció – 20 €
- Grup Antimilitarista Tortuga: 15 objecions (8 d’origen desconegut) – 1.454,02 €

DADES COMPLETES DE DESTINACIONS LOCALS PROPOSADES A ALACANT QUE HAN REBUT INGRESSOS DES DE DINS I FORA DE LA PROVINCIA

- Grup Antimilitarista Tortuga: 28 objeccions – 5.067,86 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 6 objeccions – 420 €

COMPARACIÓ DE LES XIFRES DE LA CAMPANYA RESPECTE DE LES D’ANYS ANTERIORS (Des que en fem el recompte)

- 2012: 59 objeccions – 14.894,84 €
- 2011: 41 objeccions – 3.475,80 €
- 2010: 36 objeccions – 2.968,29 €
- 2009: 36 objeccions - 2.696 €
- 2008: 32 objeccions – 2.703,04 €
- 2007: 25 objeccions – 2.119,42 €
- 2006: 22 objeccions - 1.669 €
- 2005: 8 objeccions - 654 €


Ver también:

Xifres i balanç de la campanya d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 2011 a Alacant

Cifras de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2011 en el estado español


Cifras y balance de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2012 en Alacant

El número de objeciones crece en casi un tercio y el dinero desviado se cuadruplica

Grup Antimilitarista Tortuga

En esta campaña alicantina de Objeción Fiscal al Gasto Militar hemos pasado de 41 a 59 personas objetoras, lo que es casi un tercio más, y de 3.500 a 14.900 € desviados, lo que es más del cuádruple que en el año anterior. Aunque este último dato, como explicaremos más abajo, debe ser matizado. A pesar de seguir moviéndonos en cifras francamente modestas para lo que es el conjunto de la sociedad alicantina, pensamos que cabe alegrarse de estos incrementos que indican una buena progresión y muestran que los cambios en el enfoque de la campaña aparentemente están siendo acertados.
Como en años anteriores se han difundido 3.000 dípticos en las dos lenguas, se ha distribuido material gráfico complementario y se han llegado a dar hasta siete charlas-taller sobre cómo hacer la Objeción: En Elx, Alacant, Crevillent y Elda. En esta ocasión Tortuga no hemos llegado a encontrar el momento para realizar algún tipo de presentación de la campaña en la vía pública.

Algunos destinos de la campaña de 2011 no han repetido este año, pero podemos alegrarnos de la participación de otros nuevos, algunos de los cuales han irrumpido con fuerza. Hasta doce destinos hemos tenido, siendo éste el año con mayor número de ellos.

Por zonas llama la atención la bajada en número de objeciones de la parte de Alcoi y el Comtat (de 21 el año anterior a solo 12 en esta ocasión). Quizá sea por el cansancio acumulado al haber sido las comarcas que durante todos estos años han tirado con fuerza de la campaña a nivel provincial, o posiblemente el hecho de que Hacienda haya denegado algunas objeciones pueda haber desanimado a algunas personas objetoras. Por contra en la zona de Elda-Petrer y en la de Crevillent ha habido más objeciones que el año anterior y es la ciudad de Elx (aunque no todas las objeciones recibidas por los destinos ilicitanos proceden de la comarca del Baix Vinalopó) la que experimenta un crecimiento espectacular que es el que provoca las buenas cifras de la campaña a nivel provincial. De la ciudad de Alacant no nos vienen buenas noticias. El único destino local que había en la ciudad no ha obtenido una sola objeción, siendo el único en el que se ha dado esta circunstancia.

Este hecho nos devuelve a la reflexión que ya comentábamos con carácter previo al inicio de la campaña cuando estábamos concretando el listado de destinos locales: Ser destino local no debería ser un poner la mano a ver si cae algo. Formar parte de la campaña supone no solo que las personas pertenecientes al colectivo se impliquen en difundirla y en facilitar los datos una vez concluya ésta. También es de esperar que al menos unas cuantas personas del destino realicen personalmente la Objeción Fiscal. Si tal cosa no está garantizada preferimos que ese colectivo no figure en la lista que proponemos en los materiales anuales. Lo cual no impide que participe de la campaña difundiéndola por sus propios medios e invitando a cuantas más personas mejor a objetar en favor suyo. Este año, por ejemplo, nos ha sorprendido gratamente el colectivo Carrers del Món, de Elx, que pese a no figurar en la campaña, la ha difundido recibiendo tres objeciones.

El considerable incremento en la cantidad de dinero desviada a nivel provincial está relacionado con el aumento de personas objetoras en números absolutos, pero también con un significativo cambio en la estrategia. A diferencia de años anteriores, en los que se recomendaba objetar una cantidad de dinero proporcional a la tributación de cada objetora, o la cantidad fija de 84 €, ahora estamos proponiendo el desvío de la cantidad de gasto militar del estado español por persona y año, en esta ocasión 666’42 €, aunque, por supuesto, cualquier cantidad objetada es bien recibida. La mayoría -si no la totalidad- de objeciones hechas en la provincia este año por esa cantidad son “a devolver”. Es decir, se le reclaman a Hacienda en espera de que ésta libre el dinero. Dado que los destinos locales que han recibido esas cantidades (entre otros) son precisamente los que habían anunciado su compromiso de devolver el dinero a las personas objetoras si Hacienda no admite la objeción y éstas lo solicitan, hasta que no acabe el plazo que la Agencia Tributaria tiene para efectuar las devoluciones, no se sabrá qué cantidad de dinero exactamente se ha recuperado. En ese aspecto podemos considerar esta campaña como experimental.
Decir también que Tortuga está creando un sistema de seguridad para el caso de que Hacienda pueda reclamar estas cantidades en años sucesivos, del cual tendréis noticias prontamente.

Por lo que respecta a la motivación de la campaña, pensamos que la información que se difunde en ella sobre militarismo y sobre gasto militar en particular ha sido acogida con mayor interés y simpatía en este año de crisis y fuertes recortes en diferentes servicios. A poca gente escapa la incongruencia de que las autoridades del estado mantengan casi intacta la institución militar y su onerosa e infame presencia en diferentes escenarios bélicos al tiempo que desmantelan una serie de recursos que la gran mayoría entiende como de absoluta prioridad.

En Tortuga vamos un poco más lejos y en este contexto nos da por pensar que la recaudación de impuestos por parte del estado pierde gradualmente legitimidad, ya que el dinero en manos de la administración es empleado de forma descarada no solo para financiar el militarismo y el control social, sino también para engordar las cuentas corrientes de grandes empresas y bancos (sin olvidar la gran cantidad que se malversa). Por eso la Objeción Fiscal al Gasto Militar se nos ofrece cada vez con más motivo como una herramienta de desobediencia a esta injusticia generalizada, y como una posibilidad bien real de recuperar al menos una parte del dinero que se nos arrebata para dedicarlo a nuestras verdaderas necesidades. Soñemos un poco: ¿Qué tal si empezamos a imaginar que con el dinero de la Objeción Fiscal podemos emprender la autogestión de algunos de los servicios que el estado está recortando?

Muchas gracias a todas y a todos y os esperamos en la campaña de 2013.

DATOS

OBJECIONES FISCALES AL GASTO MILITAR QUE SE HAN PRODUCIDO EN ALACANT EN 2012

Número total de objeciones: 59
Dinero total desviado del Gasto Militar en Alacant: 14.894’84 €

DESTINOS LOCALES

- Club d’Amics de la UNESCO de Alcoi: 3 objeciones – 268 €
- Radioaktiva (Alcoi): 2 objeciones – 165 €
- Grupo Antimilitarista Tortuga: 13 objeciones – 3.613’84 €
- Espai per a Crèixer La Serrada (Alcoi): 1 objeción – 30 €
- Col•lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i L’Alcoià: 3 objeciones – 164 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 5 objeciones – 400 €
- L’Alficoç (Elda-Petrer): 3 objeciones – 484 €
- L’Ateneu (Centre Social del Barri del Partidor, Alcoi): 1 objeción - 84 €
- Col.lectiu Ecologista Margalló (Elx): 5 objeciones – 1.330 €
- Radio Mutant (Alacant): 0 objeciones – 0 €
- Cooperativa Autogestionaria El Sacre (Elx): 5 objeciones – 2.765 €
- Espai d’Aprenentatge Vivencial “El Jardí dels Somnis” (Elx): 9 objeciones – 3.360 €

OTROS
- Carrers del Món (Elx): 3 objeciones – 395 €
- Colla Ecologista La Carrasca (Alcoi): 1 objeción – 666 €
- Medicines per a Palestina: 1 objeción – 100 €
- Arran: 1 objeción – 866 €
- Médicos Sin Fronteras: 1 objeción – 70 €
- Diagonal: 1 objeción – 84 €
- Documental “La Voz del Viento”: 1 objeción – 50 €

OBJECIONES FISCALES AL GASTO MILITAR QUE SE HAN INGRESADO A DESTINOS LOCALES DE ALACANT PROCEDENTES DE OTRAS PROVINCIAS

- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 1 objeción – 20 €
- Grupo Antimilitarista Tortuga: 15 objeciones (8 de origen desconocido) – 1.454’02 €

DATOS COMPLETOS DE DESTINOS LOCALES PROPUESTOS EN ALACANT QUE HAN RECIBIDO INGRESOS DE DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA

- Grupo Antimilitarista Tortuga: 28 objeciones – 5.067’86 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 6 objeciones – 420 €

COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS DE LA CAMPAÑA CON RESPECTO A LAS DE AÑOS ANTERIORES (Desde que hacemos el recuento)

- 2012: 59 objeciones - 14.894’84 €
- 2011: 41 objeciones - 3.475’80 €
- 2010: 36 objeciones - 2.968’29 €
- 2009: 36 objeciones - 2.696 €
- 2008: 32 objeciones - 2.703´04 €
- 2007: 25 objeciones - 2.119’42 €
- 2006: 22 objeciones - 1.669 €
- 2005: 8 objeciones - 654 €


Dando una charla-taller sobre Objeción Fiscal al Gasto Militar en Elda. En esta campaña se dieron hasta siete charlas como esta en varias localidades.

 • Vamos chicos, cada año un poco más, que podemos con ellos!

 • ¡Gran idea!

  25 de septiembre de 2012 15:33

  "¿Qué tal si empezamos a imaginar que con el dinero de la Objeción Fiscal podemos emprender la autogestión de algunos de los servicios que el estado está recortando?"

  ¡Gran idea!

  • ¡Gran idea!

   7 de abril de 2014 03:35, por jason

   Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
   model mayhem