Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

Sentencia Favorable del Tribunal Superior de Justicia para un objetor fiscal a los gastos militares

Miércoles.22 de marzo de 2006 2219 visitas Sin comentarios
Insumissia #TITRE

Ramón Esteban. Girona.

catalá:

Anul•len una sanció per objecció fiscal a la despesa militar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència favorable al recurs que havia presentat l’aleshores diputat al Parlament de Catalunya Joan Surroca contra la sanció que li havia imposat Hisenda per haver fet objecció fiscal a la despesa militar en la declaració del 1998. És el primer cop que es produeix una sentència en aquest sentit. Els promotors d’aquest tipus d’objecció fiscal s’han proposat ara recórrer contra la llei tributària al Tribunal Constitucional.

Joan Surroca va descomptar de la quantitat que havia de pagar el percentatge corresponent a la despesa militar i la va lliurar a una ONG que coopera amb dones africanes. Hisenda el va multar amb 54.896 pessetes, una sanció que Surroca va recórrer. Ara, el TSJC li ha donat la raó perquè entén que el sancionat no va deixar d’ingressar part del deute sinó que aquesta quantitat va ser ingressada en una entitat sense ànim de lucre. La decisió de Surroca encaixaria en un buit interpretatiu o en una interpretació raonable i en aquest cas -sosté l’alt tribunal- no es poden imposar sancions.

castellano:

Anulan una Sanción por Objeción Fiscal a los Gastos Militares

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado sentencia favorable al recurso que había presentado el entonces diputado del Parlamento de Catalunya Joan Surroca contra la sanción que le había impuesto Hacienda por haber hecho Objeción Fiscal al Gasto Militar en la declaración de 1998. Es la primera vez que se produce una sentencia en este sentido. Los promotores de este tipo de objeción fiscal se han propuesto ahora recurrir contra la ley tributaria al Tribunal Constitucional.

Joan Surroca descontó de la cantidad que debía pagar el porcentaje correspondiente al gasto militar y libró el dinero a una ONG que coopera con mujeres africanas.
Hacienda le multó con 54.896 pesetas, una sanción que Surroca recurrió. Ahora, el TSJC le ha dado la razón porque entiende que el sancionado no dejó de ingresar parte de la obligación tributaria sino que esta cantidad fue ingresada en una entidad sin ánimo de lucro. La decisión de Surroca se enmarca en un vacío interpretativo o en una interpretación razonable y en este caso -sostiene el alto tribunal- no se pueden imponer sanciones.

Noticia en vilaweb