Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

Cifras y balance de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2013 en Alacant

Martes.1ro de octubre de 2013 935 visitas - 1 comentario(s)
55 objeciones y casi 10.000 € de gasto militar desviados. #TITRE

(Abajo, informe en castellano)


Xifres i balanç de la campanya d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 2013 a Alacant

55 objeccions i quasi 10.000 € de despesa militar desviats.

Grup Antimilitarista Tortuga

Encara que s’han perdut quatre objeccions, respecte a la campanya anterior, i la suma de diners desviat de la despesa militar ha disminuït a les nostres comarques, aquesta continua sent la segona millor campanya alacantina d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar i consolida el salt qualitatiu donat l’any passat. Mai és motiu d’alegria que una campanya d’estes carecterístiques no cresca, però creiem poder explicar esta lleugera parada com una conseqüència lògica de la intensitat amb què es va crèixer l’anterior campanya. Esperem que es tracte només d’un descans per a agafar més impuls. Com tots els anys, s’han difós àmpliament els díptics que hem editat (amb alguna errada; perdó Espai per a Crèixer La Serrada) , i s’han donat una desena de xarrades i tallers per a realitzar l’objecció en diferents pobles, incloent zones on no hi havíem anat mai, com la Marina Alta o Villena.

En Tortuga, contents i agraïdes a les persones i grups que han participat en la campanya, continuem pensant que caldria un poquet més d’implicació per part dels col·lectius que s’autoproposen com a destí local. En lloc de les una, dos o tres objeccions rebudes en molts d’ells, hauria d’haver-hi prou més. És tasca de les persones que ho tenen més o menys clar, el motivar les seues pròpies companyes i companys de col·lectiu, així com a gent propera i simpatitzant perquè es facen objeccions en número quantiós en favor d’estos projectes que se suposa que són socialment transformadors. Pensem que no estem traient, ni de bon tros, tot el partit possible a l’objecció com a font de finançament autogestionaria dels nostres grups. Si tal cosa es donara, sens dubte la campanya experimentaria un creixement exponencial i s’estaria més prop de complir el seu verdader objectiu, que és el de la desmilitarització social.

Per descomptat a açò, ajudaria molt que haguera més grups i col·lectius que s’implicaren en la campanya participant en ella com a destins locals.

Destacar també que enguany hi ha hagut una oficina de desobediència econòmica a Alcoi que ha promogut la insubmissió fiscal, campanya que a més de les despeses militars, promou l’objecció a altres realitats indesitjables com la monarquia, les subvencions a institucions religioses o la injecció de capital als bancs.

Per al sector minoritari de persones objectores a què Hisenda no reconeix la seua objecció o els envia una declaració paral·lela, animar-los a continuar participant en la campanya. Ens consta que moltes vegades Hisenda revisa un sol any o diversos la declaració d’una persona i després deixa de fer-ho. No passa sempre, però moltes vegades sí. Val la pena continuar participant en este esforç de desobediència al militarisme, encara que siga de forma simbòlica. Ja sabeu que considerem Objecció Fiscal, inclús, una reclamació o desviació d’un sol euro.

Finalment, com déiem l’any passat, pensem que la recabtació d’impostos per part de l’estat perd gradualment legitimitat, ja que els diners en mans de l’administració són utilitzats de forma descarada no solament per finançar el militarisme i el control social, sinò també per engreixar els comptes corrents de grans empreses i bancs (sense oblidar la gran quantitat que es malversa). Per això l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar se’ns ofereix cada vegada amb més motiu com una eina de desobediència a aquesta injustícia generalitzada, i com una possibilitat ben real de recuperar almenys una part dels diners que se’ns arrabassen per tal de dedicar-los a les nostres autèntiques necessitats. Somiem un poquet: què tal si comencem a imaginar que amb els diners de l’Objecció Fiscal podem emprendre l’autogestió d’alguns dels serveis que l’estat està retallant?

Moltes gràcies a tothom i us esperem per a la campanya de 2014.

DADES

OBJECCIONS FISCALS A LA DESPESA MILITAR QUE S’HAN PRODUÏT A ALACANT EN 2013

Nombre total d’objecions: 55
Diners totals desviats de la Despesa Militar a Alacant: 9.897’36 €

DESTINACIONS LOCALS

- Espai per a Crèixer La Serrada (Alcoi): 1 objecció – 84 €
- Col•lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i L’Alcoià: 4 objecions – 180 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 2 objecions – 170 €
- L’Alficoç (Elda-Petrer): 2 objecions – 90 €
- Col.lectiu Ecologista Margalló (Elx): 2 objecions – 460 €
- Cooperativa Autogestionaria El Sacre (Elx): 4 objecions – 440 €
- Espai d’Aprenentatge Vivencial “El Jardí dels Somnis” (Elx): 8 objecions – 3.100 €
- Biblioteca Social Cals Flares (Alcoi): 2 objecions - 220 €
- Carrers del Món (Elx): 2 objecions - 105 €
- Cooperativa Terraviva (Crevillent): 3 objecions - 230 €
- Grup Antimilitarista Tortuga: 9 objecions – 1.826’2

ALTRES

- Colla Ecologista La Carrasca (Alcoi): 2 objecions – 200 €
- Comité d’Ajuda a Palestina: 1 objecció – 100 €
- Documental “La Voz del Viento”: 1 objecció – 50 €
- Club d’Amics de la UNESCO de Alcoi: 1 objecció - 84 €
- Fundispau (Justicia i Pau): 1 objecció - 84 €
- Mujeres por la Equidad (Perú): 1 objecció - 100 €
- Casal Tío Cuc (Alacant): 1 objecció - 866’16 €
- Endavant: 1 objecció - 588 €
- Fondo de Solidaridad de la Hoac: 1 objecció - 90 €
- Cáritas: 3 objecions - 350 €
- CNT Alacant: 1 objecció - 80 €
- Oficina de Desobediència Econòmica d’Alcoi: 2 insumisions - 400 €

OBJECCIONS FISCALS A LA DESPESA MILITAR QUE S’HAN INGRESSAT A DESTINACIONS LOCALS D’ALACANT PROCEDENTS D’ALTRES PROVINCIES

- Carrers del Món: 3 objecions - 135 €
- Grupo Antimilitarista Tortuga: 12 objecions (9 d’origen desconegut) – 1.402’79 €

DADES COMPLETES DE DESTINACIONS LOCALS PROPOSADES A ALACANT QUE HAN REBUT INGRESSOS DES DE DINS I FORA DE LA PROVINCIA

- Grupo Antimilitarista Tortuga: 21 objecions – 3.228’99 €
- Carrers del Món: 5 objecions - 240 €

COMPARACIÓ DE LES XIFRES DE LA CAMPANYA RESPECTE DE LES D’ANYS ANTERIORS (Des que en fem el recompte)

- 2013: 55 objeccions - 9.897’36 €
- 2012: 59 objeccions – 14.894,84 €
- 2011: 41 objeccions – 3.475,80 €
- 2010: 36 objeccions – 2.968,29 €
- 2009: 36 objeccions - 2.696 €
- 2008: 32 objeccions – 2.703,04 €
- 2007: 25 objeccions – 2.119,42 €
- 2006: 22 objeccions - 1.669 €
- 2005: 8 objeccions - 654 €


Ver también:

Xifres i balanç de la campanya d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 2012 a Alacant: http://www.grupotortuga.com/Xifres-...,18145

Cifras de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2012 en el estado español:
http://www.antimilitaristas.org/spi...


Cifras y balance de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2013 en Alacant

55 objeciones y casi 10.000 € de gasto militar desviados.

Grup Antimilitarista Tortuga

Aunque se han perdido cuatro objeciones, con respecto a la campaña anterior, y la suma de dinero desviado del gasto militar ha disminuido en nuestras comarcas, ésta sigue siendo la segunda mejor campaña alicantina de Objeción Fiscal al Gasto Militar y consolida el salto cualitativo dado el año pasado. Nunca es motivo de alegría el que una campaña de estas carecterísticas no crezca, pero creemos poder explicar este ligero parón como una consecuencia lógica de la intensidad con la que se creció la anterior campaña. Esperemos que se trate solo de un descanso para coger más impulso.

Como todos los años, se han difundido ampliamente los dípticos que hemos editado (con algún fallo; perdón Espai per a Crèixer La Serrada), y se han dado una decena de charlas y talleres para realizar la objeción en diferentes pueblos, incluyendo zonas donde no habíamos ido nunca, como La Marina Alta o Villena.

En Tortuga, contentos y agradecidas a las personas y grupos que han participado en la campaña, seguimos pensando que haría falta un poquito más de implicación por parte de los colectivos que se autoproponen como destino local. En lugar de las una, dos o tres objeciones recibidas en muchos de ellos, debería haber bastante más. Es tarea de las personas que lo tienen más o menos claro, el motivar a sus propias compañeras y compañeros de colectivo, así como a gente cercana y simpatizante para que se hagan objeciones en número cuantioso en favor de estos proyectos que se supone que son socialmente transformadores. Pensamos que no estamos sacando, ni mucho menos, todo el partido posible a la objeción como fuente de financiación autogestionaria de nuestros grupos. Si tal cosa se diera, sin duda la campaña experimentaría un crecimiento exponencial y se estaría más cerca de cumplir su verdadero objetivo que es el de la desmilitarización social.

Por supuesto a esto ayudaría mucho que hubiese más grupos y colectivos que se implicaran en la campaña participando en ella como destinos locales.

Destacar también que este año ha habido una oficina de desobediencia económica en Alcoi que ha promovido la insumisión fiscal, campaña que además de los gastos militares, promueve la objeción a otras realidades indeseables como la monarquía, las subvenciones a instituciones religiosas o la inyección de capital a los bancos.

Para el sector minoritario de personas objetoras a las que Hacienda no reconoce su objeción o les envía una declaración paralela, animarles a seguir participando en la campaña. Nos consta que en muchas ocasiones Hacienda revisa un solo año o varios la declaración de una persona y luego deja de hacerlo. No pasa siempre, pero muchas veces sí. Vale la pena seguir participando en este esfuerzo de desobediencia al militarismo, aunque sea de forma simbólica. Ya sabéis que consideramos Objeción Fiscal, incluso, una reclamación o desvío de un solo euro.

Por último, como decíamos el año pasado, nos da por pensar que la recaudación de impuestos por parte del estado pierde gradualmente legitimidad, ya que el dinero en manos de la administración es empleado de forma descarada no solo para financiar el militarismo y el control social, sino también para engordar las cuentas corrientes de grandes empresas y bancos (sin olvidar la gran cantidad que se malversa). Por eso la Objeción Fiscal al Gasto Militar se nos ofrece cada vez con más motivo como una herramienta de desobediencia a esta injusticia generalizada, y como una posibilidad bien real de recuperar al menos una parte del dinero que se nos arrebata para dedicarlo a nuestras verdaderas necesidades. Soñemos un poco: ¿Qué tal si empezamos a imaginar que con el dinero de la Objeción Fiscal podemos emprender la autogestión de algunos de los servicios que el estado está recortando?

Muchas gracias a todas y a todos y os esperamos en la campaña de 2014.

DATOS

OBJECIONES FISCALES AL GASTO MILITAR QUE SE HAN PRODUCIDO EN ALACANT EN 2013

Número total de objeciones: 55
Dinero total desviado del Gasto Militar en Alacant: 9.897’36 €

DESTINOS LOCALES

- Espai per a Crèixer La Serrada (Alcoi): 1 objeción – 84 €
- Col•lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i L’Alcoià: 4 objeciones – 180 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 2 objeciones – 170 €
- L’Alficoç (Elda-Petrer): 2 objeciones – 90 €
- Col.lectiu Ecologista Margalló (Elx): 2 objeciones – 460 €
- Cooperativa Autogestionaria El Sacre (Elx): 4 objeciones – 440 €
- Espai d’Aprenentatge Vivencial “El Jardí dels Somnis” (Elx): 8 objeciones – 3.100 €
- Biblioteca Social Cals Flares (Alcoi): 2 objeciones - 220 €
- Carrers del Món (Elx): 2 objeciones - 105 €
- Cooperativa Terraviva (Crevillent): 3 objeciones - 230 €
- Grup Antimilitarista Tortuga: 9 objeciones – 1.826’2 €

OTROS

- Colla Ecologista La Carrasca (Alcoi): 2 objeciones – 200 €
- Comité d’Ajuda a Palestina: 1 objeción – 100 €
- Documental “La Voz del Viento”: 1 objeción – 50 €
- Club d’Amics de la UNESCO de Alcoi: 1 objeción - 84 €
- Fundispau (Justicia i Pau): 1 objeción - 84 €
- Mujeres por la Equidad (Perú): 1 objeción - 100 €
- Casal Tío Cuc (Alacant): 1 objeción - 866’16 €
- Endavant: 1 objeción - 588 €
- Fondo de Solidaridad de la Hoac: 1 objeción - 90 €
- Cáritas: 3 objeciones - 350 €
- CNT Alacant: 1 objeción - 80 €
- Oficina de Desobediència Económica d’Alcoi: 2 insumisiones - 400 €

OBJECIONES FISCALES AL GASTO MILITAR QUE SE HAN INGRESADO A DESTINOS LOCALES DE ALACANT PROCEDENTES DE OTRAS PROVINCIAS

- Carrers del Món: 3 objeciones - 135 €
- Grup Antimilitarista Tortuga: 12 objeciones (9 de origen desconocido) – 1.402’79 €

DATOS COMPLETOS DE DESTINOS LOCALES PROPUESTOS EN ALACANT QUE HAN RECIBIDO INGRESOS DE DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA

- Grup Antimilitarista Tortuga: 21 objeciones – 3.228’99 €
- Carrers del Món: 5 objeciones - 240 €

COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS DE LA CAMPAÑA CON RESPECTO A LAS DE AÑOS ANTERIORES (Desde que hacemos el recuento)

- 2013: 55 objeciones - 9.897’36 €
- 2012: 59 objeciones - 14.894’84 €
- 2011: 41 objeciones - 3.475’80 €
- 2010: 36 objeciones - 2.968’29 €
- 2009: 36 objeciones - 2.696 €
- 2008: 32 objeciones - 2.703´04 €
- 2007: 25 objeciones - 2.119’42 €
- 2006: 22 objeciones - 1.669 €
- 2005: 8 objeciones - 654 €


Acción de Tortuga ante un comedor social de Alacant el pasado mes de enero.

Nota: los comentarios podrán ser eliminados según nuestros criterios de moderación.